top of page
top-view-mix-fresh-fishes-ice-cubes.jpg

מדיניות פרטיות

פורל הדן בע"מ(להלן: "פורל הדן", "החברה", "אנו" או "אנחנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים שלה (להלן: "המשתמשים" ו/או "המזמין(ים)" ו/או "את/ה") באתר האינטרנט שכתובתו  www.forel-dan.co.il (להלן: "האתר") ומחויבת להגן על המידע האישי הנמסר לה על ידי המשתמשים. 

אנו מביאים בפניך את מדיניותנו בנוגע למידע הנאסף על ידינו והמשמש אותנו במסגרת ביקוריך ושימושך באתר. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מהווה חלק מתנאי השימוש, ובהתאם היא מאמצת את ההגדרות שם, ויש לקרוא אותה כחלק בלתי נפרד מהם.

אנא קרא מסמך זה בעיון, אנו מתייחסים ברצינות לפרטיות המשתמשים שלנו, ואנו מחויבים לשמור על המידע האישי המסופק לנו על ידך תוך כדי שימוש באתר, ומעוניינים להבטיח לך כי אין בכוונתנו לעשות שימוש לרעה באף אחד מפרטי המידע האמורים . המידע האישי שלך משמש אך ורק לצורך אספקת השירות ושיפורו.

לשאלות בעניין נוהלי הפרטיות שלנו, אנא עיין בסופה של מדיניות הפרטיות לקבלת מידע אודות הדרכים ליצירת קשר.

 

1. מידע שאנו אוספים אודותיך

1.1. אנו רשאים לאסוף ולאחסן כל מידע אישי שמוזן על ידך באתר או נמסר לנו על ידך בדרך אחרת. האמור כולל מידע מזהה, כגון שמך המלא, כתובת דוא"ל ומספר טלפון הנמסרים במסגרת ביצוע הזמנה או רישום לשירותי דיוור ישיר (כהגדרתם להלן).

1.2. כמו כן, בעת ביקורך באתר אנו אוספים מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או מהדפדפן שלך. מידע זה כולל אינטרנט סלולרי, כתובת IP, סוג ושפת הדפדפן שלך, זמני גישה, התוכן של כל קובצי Cookies שלא נמחקו שהדפדפן שלך קיבל מאתנו, וכתובת האתר המפנה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

1.3. כמו כן, כאשר אתה מבקר באתר, אנו עשויים להקצות למכשיר הנייד שלך ו/או למחשב Cookies (אחת או יותר), כדי להקל על הגישה לאתר ולהתאים אישית את החוויה המקוונת שלך. באמצעות שימוש בקובצי Cookies אנו רשאים לאסוף באופן אוטומטי מידע על הפעילות המקוונת שלך באתר, כגון דפי האינטרנט שאתה מבקר בהם, הקישורים שאתה לוחץ עליהם והחיפושים שאתה מבצע באתר. האתר שלנו משתמש גם בסוגים אחרים של Cookies כמו "Google Analytics" וספקי ניתוח אחרים של צד שלישי, על מנת לעזור במדידה של האופן שבו משתמשים מתקשרים עם תוכן האתר שלנו. קובצי ה-  Cookies כאמור שהוזכרו לעיל מנטרים את מה שעשו המשתמשים שלנו בעמודים קודמים ואת האינטראקציה שלהם עם האתר. רוב הדפדפנים מקבלים אוטומטית קובצי Cookies, אך בדרך כלל ניתן לשנות את הגדרת הדפדפן שלך על מנת לדחות את קובצי ה- Cookies. אם תבחר לדחות את קובצי ה- Cookies, שים לב כי יתכן שלא תוכל להיכנס או להשתמש בכמה מהתכונות האינטראקטיביות המוצעות באתר.

1.4. אנו רשאים להשתמש בטכנולוגיית אינטרנט רגילה, כמו אלומות אינטרנט (web-beacons) וטכנולוגיות דומות אחרות, כדי לעקוב אחר ביקוריך באתר. אנו רשאים לכלול אלומות אינטרנט (web-beacons) בהודעות דוא"ל לקידום מכירות או בעלוני מידע על מנת לקבוע אם נפתחו ההודעות והופעלו. המידע שאנו משיגים בדרך זו מאפשר לנו להתאים אישית את השירותים שאנו מציעים למבקרים באתר, להעביר פרסומות ממוקדות ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של הפרסום המקוון, התוכן, התכנות או הפעילויות האחרות שלנו.

2. ​כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים

2.1. הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר מידע של פורל הדן. פורל הדן רשאית לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

 • לספק את המוצרים והשירותים שביקשת;

 • לאפשר לך שימוש יעיל ונוח;

 • לתקשר איתך באמצעות דואר אלקטרוני, משלוח דואר, טלפון ו/או מכשירים ניידים לגבי המוצרים או השירותים שלנו, או של צדדים שלישיים אחרים שעשויים לעניין אותך;

 • לערוך מחקר וניתוח אודות השימוש שלך או התעניינות שלך במוצרים, השירותים או התכנים שלנו או במוצרים, בשירותים או בתוכן המוצעים על ידי אחרים;

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

 • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, המידע לא יזהה את המשתמש אישית);

 • אכיפת תנאי השימוש של פורל הדן;

 • לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

3. עם מי אנו חולקים את המידע שלך

3.1. מידע אישי. איננו חולקים את המידע האישי שלך עם אחרים אלא כמפורט להלן או כאשר אנו מודיעים לך ונותנים לך הזדמנות לבטל את הסכמתך לשתף את המידע האישי שלך. כמו כן, אנו רשאים לשתף מידע אישי בהתאם למפורט להלן:

 • בתגובה לזימון או דרישת חקירה דומה, צו בית משפט, או בקשה לשיתוף פעולה מצד סוכנות אכיפת חוק או סוכנות ממשלתית אחרת; לבסס או לממש את זכויותינו החוקיות; להתגונן מפני תביעות משפטיות; או כפי שנדרש בחוק בדרך אחרת. במקרים כאמור, אנו רשאים להעלות או לוותר על כל התנגדות או זכות משפטית העומדות לרשותנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 • כאשר אנו מאמינים כי החשיפה מוצדקת בהקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולות אחרות הנוגעות לפעילות בלתי חוקית, חשד להונאה או מעשי עוולה אחרים; לשמור ולהגן על הזכויות, הרכוש או על בטחונה של החברה, המשתמשים שלנו, העובדים שלנו או אחרים; לעמוד בחוק החל או לשתף פעולה עם אכיפת החוק; או לאכוף את התנאים וההתניות של האתר או הסכמים או מדיניות אחרים.

 • בקשר לעסקה תאגידית משמעותית, כגון מכירת העסקים שלנו, פירוק, מיזוג, איחוד או מכירת נכסים, או במקרה בלתי נמנע של פשיטת רגל.

כל צד שלישי שאליו אנו רשאים לחשוף מידע אישי עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו המתארת כיצד הם משתמשים וחושפים מידע אישי. מדיניות זו תחול על השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי שלך לאחר ששיתפנו את המידע עם אותם צדדים שלישיים כמתואר במדיניות הפרטיות להלן. אם אתה מעונין ללמוד יותר על נוהלי הפרטיות שלהם, אנו ממליצים לך לבקר באתרי האינטרנט של אותם צדדים שלישיים.

3.2. מידע מצטבר ומידע שאינו אישי. אנו רשאים לשתף מידע מצטבר שאינו אישי שאנו אוספים באחת מהנסיבות דלעיל. אנו רשאים לשלב מידע שאינו אישי שאנו אוספים עם מידע שאינו אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. אנו רשאים לשתף גם מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, כולל יועצים, מפרסמים ומשקיעים, לצורך ביצוע ניתוח עסקי כללי. לדוגמה, אנו רשאים לומר למפרסמים שלנו את מספר המבקרים באתר ואת התכונות או השירות הפופולריים ביותר שאליהם נחשפו. מידע זה אינו מכיל מידע אישי כלשהו וניתן להשתמש בו כדי לפתח תוכן ושירות שאנחנו מקווים שאתה ומשתמשים אחרים ימצאו בהם עניין וכדי למקד תוכן ופרסום.

4. דיוור ישיר

4.1. פורל הדן מציעה לכל משתמש או מזמין להצטרף שירותי דיוור ישיר, על מנת ליידעו בדבר מבצעי מכירות באתר, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן אותך בדבר פעילות פורל הדן ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

4.2. בעת ההצטרפות לשירותי דיוור ישיר יתבקש המשתמש למסור את שמו המלא, כתובת מגוריו, מספר טלפון, וכן כתובת דוא"ל. בדף ההצטרפות לשירותי דיוור ישיר וכן בעת ביצוע רכישה, יתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מפורל הדן באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתך לדיוור ישיר של פורל הדן ו/או בעת הרכישה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת.

4.3. יובהר כי בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לפורל הדן על סירוב לקבלת דיוור ישיר על ידי מסירת הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלחו אליך על ידי פורל הדן ו/או מי מטעמה. פורל הדן אף תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע ותוכן שאינם מהווים דבר פרסומת.

4.4. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

5. קישורים לאתרי צדדים שלישיים

5.1. קישורים מסוימים באתר מאפשרים למשתמש לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם של החברה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, קישורי "Share" ו-"Like" המופיעים באתר, Twitter ו-Google+). החברה אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנהלי הפרטיות של אתרים ושירותים אלו ו/או בנוגע לכל נהלים אחרים. גישתך, שימושך והסתמכותך על כל אתרים, שירותים ותכנים כאמור, וקשרים עם צדדים שלישיים כאמור, הנם על אחריותך ועל חשבונך הבלעדיים. הקישורים לאתרים ושירותים אלו נועדו לנוחותך בלבד. רוב האתרים והשירותים המקושרים כוללים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. מומלץ לקרוא מסמכים אלו היטב לפני השימוש באתרים ובשירותים כאמור, בין היתר, על מנת לדעת מהם סוגי המידע הנאספים באמצעותם. 

6. פרטיות ילדים

6.1. האתר מיועד לאנשים מגיל 18 ומעלה. איננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13. במקרה שהובא לידיעתך שאדם מתחת לגיל 13 נרשם לאתר שלנו ללא אישור הורה, אנא הודע לנו מיד ואנו נעשה את מיטב המאמצים על מנת להסיר מידית מידע כאמור מהרשומות שלנו.

7. בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע

7.1. המשתמש רשאי לבחור שלא לספק לפורל הדן מידע מסוים, אולם הדבר עשוי לגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר.

7.2. כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתנאי השימוש, תוכל פורל הדן לשלוח לו הודעות דוא"ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. פורל הדן עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא"ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם כבר מסרה פורל הדן את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

7.3. חלק מהשירותים הניתנים באתר הם "שירותים מבוססי מיקום", הנעזרים בטכנולוגיית GPS על-מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תכנים או פרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם השימוש באתר אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך על-ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך.

7.4. בנוסף, תשומת לבך כי בעת השימוש באתר באמצעות אפליקציה שהורדת אל מכשיר הקצה שברשותך, עשויה פורל הדן לשלוח אליך הודעות מתפרצות (Push Notifications) באמצעות ממשק האפליקציה או מכשירהקצה שברשותך. תשומת לבך כי משלוח הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין באפשרות פורל הדן לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס לאפליקציה באופן עצמאי, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.

8. כיצד אנו מגנים על המידע האישי שלך

8.1. אתר פורל הדן מאובטח באמצעות מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. אמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. פורל הדן אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.

8.2. פורל הדן בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.

8.3. עם זאת, פורל הדן לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת פורל הדן, לרבות ובמפורש פורל הדן לא תישא באחריות לחשיפת פרטי המשתמש או שימוש לרעה בפרטי המשתמש, וזאת במידה והמשתמש לא שמר את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלו כראוי ו/או לא ביצע החלפת סיסמה מעת לעת כמומלץ.

9. זכות לעיין במידע ולעדכנו

9.1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. 
פנייה כזאת יש להפנות לכתובת הדוא"ל: moria@forel-dan.co.il

9.2. אם המידע שבמאגרי פורל הדן משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

10. שינויים במדיניות הפרטיות

פורל הדן רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. כאשר אנו נפרסם שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נשנה את התאריך "עודכן לאחרונה" בראש מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר. אנו ממליצים שתבדוק את האתר מעת לעת על מנת להתעדכן  על כל שינוי במדיניות פרטיות זו, או בכל מדיניות אחרת שלנו.

11. היעדר זכויות של צדדים שלישיים 

מדיניות פרטיות זו אינה יוצרת זכויות הניתנות לאכיפה על ידי צדדים שלישיים או מחייבת חשיפה של כל מידע אישי הקשור למשתמשים באתר.

12. האמור במדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

13. להערות או שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו, יש ליצור עמנו קשר באמצעות המייל: moria@forel-dan.co.il

bottom of page